Umów się na jazdę testową

[contact-form-7 id="6" title="Kontakt"]

Mój elektryk

SERES 3 w programie rządowych dopłat do zakupu samochodów elektrycznych.

Dla osób fizycznych:

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 12.07.2021 r. – 30.09.2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej WYŁĄCZNIE przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

Dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł lub nie więcej niż 27 000 zł w przypadku osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny

Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł (nie dotyczy osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny).

Dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 12.07.2021 r. – 30.09.2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

 

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej WYŁĄCZNIE przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

 

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1

-dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł lub – dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km

Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł

O programie

  • Jednostki sektora finansów publicznych
  • Instytuty badawcze
  • Przedsiębiorcy
  • Stowarzyszenia
  • Fundacje
  • Spółdzielnie
  • Rolnicy indywidualni
  • Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
  • Organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków.

Lista instytucji finansowych zaangażowanych w program Mój Elektryk

1.Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.

2.LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.

3.Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

4.PSA Finance Polska Sp. z o.o.

5.PKO Leasing S.A.

6.Prime Car Managment S.A.

7.Man Financial Services Poland Sp z o.o.

8.BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.

9.Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.

10.Santander Leasing S.A.

11.mLeasing Sp. z o.o.

12.Leasys Polska Sp. z o.o.

13.MHC Mobility Sp. z o.o.

14.BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.

15.RCI Leasing Polska Sp. z o.o.

16.ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

17.Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

18.PEKAO LEASING Sp. z o.o.

Pytania i odpowiedzi:

W naborze wniosków od osób fizycznych, który rozpocznie się 12 lipca 2021 r. dofinansowane będą przedsięwzięcia polegające na zakupie samochodu elektrycznego kategorii M1. Dofinansowanie wypłacone będzie w formie refundacji kosztów już poniesionych.

Zgodnie z definicją nowego pojazdu zeroemisyjnego zawartą w programie Mój elektryk, taki pojazd to też pojazd, który był zarejestrowany przez dealera samochodowego lub firmę leasingowa z przebiegiem nie wyższym niż 50 km. Jeśli samochód, o którym Pan pisze był zarejestrowany przez dealera i ma przebieg 10 km, to będzie spełniał kryteria tej definicji.

Wniosek powinien być złożony po zakupie, zarejestrowaniu i ubezpieczeniu auta., lista załączników jest wymieniona na ww. stronie internetowej.

12 lipca rozpoczął się nabór wniosków w programie Mój elektryk dla osób fizycznych.

Nabór dla przedsiębiorstw rozpocznie się w IV kw. 2021 r.

Zgodnie z programem priorytetowym, osoby fizyczne mają możliwość uzyskania dofinansowania na pojazdy zeroemisyjne kategorii M1 w wysokości:

– 18 750,00 zł lub – 27 000,00 zł – przy posiadaniu Karty Dużej Rodziny.

Przedsiębiorcy, będą mogli wnioskować o dofinansowanie na pojazdy kategorii M1 w wysokości:

– 18 750,00 zł lub – 27 000,00 zł – przy deklaracji przebiegu rocznego powyżej 15 tys. km.

Kwota netto czy brutto uzależniona jest od tego czy podatek VAT stanowi koszt dla wnioskodawcy czy nie. Dofinansowanie udzielane będzie na zakup/leasing nowego pojazdu, co zgodnie z definicją programu Mój elektryk oznacza nowy pojazd zeroemisyjny kategorii M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km

W naborze dla przedsiębiorców nie obowiązuje Karta Dużej Rodziny.

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny nie ma limitu maksymalnej ceny pojazdu i dofinansowanie ustalone w kwocie 27 000,00 zł jest niezależne od ceny pojazdu.

Zgodnie z warunkami programu Mój elektryk ograniczenie liczby pojazdów dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (ust. 7.3 pkt 11 programu „w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, może on otrzymać jedno dofinansowanie obejmujące jeden pojazd zeroemisyjny”)

Zgodnie z warunkami umownymi, wypłata środków powinna nastąpić 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku problemów technicznych.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się również podmioty będący spółkami gminnymi posiadający status przedsiębiorcy.

Tak.

Finansowane są tzw. opłata wstępna i opłata transferowa.

Tak, o ile najem spełnia warunki leasingu operacyjnego.

Wystarczy korzystać z pojazdu zgodnie z zapisami umowy. Jeśli wnioskodawca wystąpił o podwyższoną kwotę dofinansowania będzie musiał potwierdzić średnioroczny przebieg na zakończenie okresu trwałości, t.j. czasu, kiedy zobowiązał się użytkować pojazd w zadeklarowany sposób.

Podaj swój adres e-mail i umów się na jazdę w pełni elektrycznym SUV'em!
*Zapisując się na jazdę testową wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi zgłoszenia i oświadczasz, iż znane Ci są postanowienia polityki prywatności strony.
Podaj swój adres e-mail i umów się na jazdę w pełni elektrycznym SUV'em!
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Samochodowy Germaz sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 139.
Polityka prywatności